فایل رایگان گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مولدهای حرارتی نیروگاه
کوره و مشعل ها Furnace and burners
کندانسور
وظائف کندانسور
سیستم گرم کننده واحدهای نیروگاه
تأسیسات برودتی و تهویه مطبوع نیروگاه
کنترلرهای چیلر
وسایل لازم برای داشتن سیستم پمپدان
دانلود گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تاسیسات حرارتی برودتی
مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی
مختصری از کارآموزی :
در شرایط نرمال بهره برداری، تأمین آب مخازن برای تهیه محلول های شیمیائی مورد نیاز دستگاه ها توسط آب مقطر (واقع در خروجی پمپ كندانسور هر واحد) می باشد ولی اگر سیستم آب كندانسه در مدار نباشد (در شروع راه اندازی) می توان از آب خام جهت تهیه محلول شیمیائی استفاده نمود. سیستم آب خام از یك لوله 16 اینچی تشكیل شده كه انشعاب های مشروحه زیر را تغذیه می كند:
الف: یك لوله 4 اینچ جهت آب آتش نشانی
ب: یك لوله 4 اینچ جهت تغذیه ورودی آب شستشو دهنده پیش گرم كن های هوای دوار بویلر
پ: یك لوله 2 ابنچ جهت تأمین آب آبكاری برای یاتاقان های رتور بهم زننده داخل كلاریفایر و آب معمولی جهت دوش های اضطراری و شستشو دهنده ها و شروع راه اندازی در صورت كمی آب فیلتر برای تهیه محلول شیمیایی
د: یك لوله یك اینچ جهت روان ساز بهم زننده كلاریفایر
ه‍ : دو لوله 2 اینچ جهت شستشوی كف كلاریفایرها
و: یك لوله 3اینچ برای تأمین آب سیستم كلرزنی
ز: دو لوله 10 اینچ برای تغذیه آب خام به كلاریفایر واحد یك و دو
د: دو لوله مستقیم آب خام برای تأمین سطح برج های خنك كن در حالت اضطراری
5)سیستم تصفیه آب: تصفیه خانه یا پیش تصفیه قسمتی كه آب را از خط اصلی آب خام گرفته و بعد از كلاریفایر و فیلتر كردن از نظر كیفی به حدی می رساند كه آماده تحویل سیستم یون گیرها باشد تا در یون گیرها كلید املاح محلول در آن گرفته شود. تصفیه خانه شامل تجهیزات زیر می باشد:
الف: كلاریفایر (دستگاه گیرنده سختی آب یا تصفیه فیزیكی آب) كه تا 2168 گالن در دقیقه آب خام جهت تصفیه به آن وارد می شود و خود نیز مجهز به تجهیزات زیر است.
1- شیر پروانه ای جهت كنترل ورود آب خام به كلاریفایر
2- جریان سنج FE13 كه جریان آب خام به كلاریفایر را اندازه گرفته و انتقال دهنده جریان 13FT كه سیگنال متناسب با جریان آب خام به 13 FTR می فرستد و همچنین میزان كلر تزریقی به كلاریفایر توسط سیگنال فوق كنترل می شود.
3- شیر كنترل سطح با شیرهای جداساز و شیر فرعی (by pass)
4- شیر بك فلاش كه با هوا عمل می كند و هوای آن از طریق شیر سلونوئیدی فرستاده می شود.
5- شیر هوائی تخلیه لجن كه هوای عمل كننده آن از طریق شیر سلونوئیدی فرستاده می شود.
6- چهار مسیر تغذیه شیمیایی كه عبارتند از: یك مسیر كلر به ورودی آب خام به كلاریفایر، یك مسیر تزریق كلرور فریك بداخل قیفی كلاریفایر و دو مسیر تغذیه آب آهك بداخل قیفی كلاریفایر
7- مسیر آب جهت آبكاری یا یاطاقان بالا و پائین محور یا رتور كلاریفایر
8- تعدادی مسیر نمونه گیر از قسمت های مختلف كلاریفایر و شیر پروانه ای خروجی كلاریفایر
سیستم تغذیه شیمیایی: تغذیه شیمیایی برای تصفیه اولیه آب در سیستم پیش تصفیه بكار می رود كه شامل: تزریق كلر به ورودی آب خام به كلاریفایر و تزریق كلر و اسید سولفوریك به ورودی آب تانك كلاریفایر شده. كلر به صورت گاز محلول در آب تزریق می شود و كلرورفریك، آهك، اسید سولفوریك بصورت محلول های نسبتاً ضعیف، یا رقیق بوسیله پمپ ها تزریق می گردد. تزریق مواد شیمیایی بطور اتوماتیك و متناسب با جریان آب خام ورودی به كلاریفایر انجام می گیرد. جریان ورودی بوسیله یك جریان سنج اندازه گیری شده و توسط انتقال دهنده سیگنال متناسب جریان جهت كنترل تزریق مواد شیمیایی فرستاده می شود. غلظت محلول ها و میزان كلر تزریقی بستگی به كیفیت آب خام دارد كه توسط واحد شیمی تعیین می گردد.
یون گیرها: یون گیرها یا بی یون كننده ها قسمت آخر تصفیه آب را جهت تأمین آب مقطر (بدون یون) مورد نیاز بویلر تشكیل می دهند.
بعلت بالا بردن فشار و درجه حرارت در بویلر آب مورد استفاده بویلر باید بهترین كیفیت ممكنه را دارا باشد به همین دلیل از دو دستگاه یون گیر به صورت سری و پشت سر هم استفاده می شود. نخستین دستگاه شامل كاتیون و آنیون (كاتیون گیرنده یون های مثبت و آنیون گیرنده یون های منفی می باشد) است كه آب خروجی آنها جهت تصفیه بیشتر از دستگاه دوم كه اصطلاحاً آن را میكس بد (گیرنده یون های ضعیف منفی و پالایش مجدد) می نامند گذرانده می شود. برای هر واحد یك سری كامل كاتیون و آنیون و میكس بد وجود دارد. در ابتدای تصفیه كلر در محل ورودی آب به كلاریفایر وارد شده و با آن مخلوط می گردد. آب آهك و كلرور فریك جهت كمك به عمل تصفیه و به قسمت وسط یا قیفی كلاریفایر وارد می شود و با آب كلر شده شده مخلوط می گردد.
در ابتدای راه اندازی سیستم پیش تصفیه 3 تا 7 روز وقت صرف ساختن لجن یا رسوبات در كف كلاریفایر می شود. این لجن عمل رسوب گیری را بهتر می سازد. زیرا به مقدار زیادی كیفیت آب خروجی از كلاریفایر بستگی به مقدار این لجن دارد و در طول راه اندازی می توان مقدار رسوب و لجن تشكیل شده در كف كلاریفایر را آزمایش كرد. جهت جلوگیری از زیاد شدن سطح لجن و ثابت نگه داشتن آن هرچند ساعت یكبار (حدود چهار ساعت) مقداری از لجن های اضافی از طریق تخلیه كلاریفایر خارج می گردد. آب خروجی از كلاریفایر وارد تانك كلاریفایر می شود و در آن ذخیره می گردد. در محل ورودی تانك به آن كلر و اسید سولفوریك جهت تصفیه بیشتر اضافه می شود. آب كلاریفایر شده از تانك ذخیره توسط پمپ و از طریق یك شیر كنترل سطح، مخزن دو راهه و تانك فیلتر به تانك آب فیلتر شده فرستاده می‌شود، آب فیلتر شده بوسیله پمپ ها از تانك آب فیلتر شده به یون گیرها فرستاده می شود و بعد از عبور از كاتیون و آنیون و میكس بد به تانك ذخیره آب مقطر وارد می گردد. بعد از مدتی كه یون گیرها اشباع می شوند یا یون در آب خروجی مشاهده می شود بطور اتوماتیك از مدار خارج و در سیكل احیاء قرار می گیرند و پس از احیاء مجدداً آماده بهره برداری می شوند و تا زمانی كه یك سری یون گیر در حال احیاء است سری دوم یون گیر در حال بهره برداری است و آب مقطر مورد نیاز را تأمین می‌كند.
6)برج خنك كن: برج خنك كن واحد بخار از نوع تر یا تبخیری است و هر برج دارای شش عدد قیفی پنكه دار بمنظور كمتر شدن فشار منطقه ریزش آب از اتمسفر می باشد. ساختمان برج از چوب ساخته شده است. آب خنك شده از استخر كف برج توسط سه پمپ آب گردشی (c.w.p) كه دو عدد آنها در بهره برداری نرمال در حال كار می باشد به كندانسور فرستاده می شود. طبق طرح جریان آب در حال گردش از برج به كندانسور توسط پمپ ها GPM000/750 می باشد و هربار قادر است حدود Btu000/000/450 حرارت از كندانسور جذب كند.
همچنین نیروگاه دارای سه عدد برج از نوع برج طبیعی یا natural draught cooling tower می باشد. بدنه خارجی این برجها از بتون مسلح می باشد كه بروی پایه قرار دارند. آب كندانسور توسط c.w pump به ارتفاع 15-10 متری بالای برج فرستاده می شود و از طریق رادیاتورهائی پائین می آید و حرارت گرفته شده توسط رادیاتورها بوسیله هوائی كه از قسمت زیرین به بالای برج كه به واسطه ارتفاع بلند و دمپرهای برج ایجاد می گردد از دهانه بالای برج خارج می شود.
سیستم كنترل: در واحدهای بخار نیروگاه بیشتر از سیستم های نئوماتیكی و الكتریكی جهت نشان دهنده ها، باز و بسته كردن شیرها و كنترل سطح مخازن و وضعیت دمپرها و شیرها استفاده شده است.
رنگ لوله ها: در این نیروگاه لوله ها و خطوط انتقال مواد به رنگ های مشخصی هستند برای مثال خطوط آب خام و آب خنك كن به رنگ سبز، لوله های روغن به رنگ زرد، لوله های آب آتش نشانی به رنگ قرمز و لوله های سوخت به رنگ سیاه می باشد.
توربوژنراتور: توربین هر واحد دارای سه قسمت IP. LP و HP پشت سرهم می باشد و شافت آن توسط كوپلینگ به شافت ژنراتور متصل است. ژنراتور كاملاً بسته و تحت فشار هیدروژن با ماكزیمم فشار psi30 می باشد. وجود هیدروژن باعث كاهش اصطكاك و فشار زیاد آن كمك در امر خنك كردن سریع سیم پچ های ژنراتور می كند.
مولدهای حرارتی نیروگاه :
مولد بخار (بویلر): واحد مولد بخار از قسمت های زیر تشكیل شده است:
1- كوره ها و شعلها 2- قسمت هوای احتراق
3- قسمت دود یا گاز 4- قسمت بخار اصلی
5- باز گرمكن یا ری هیتر 6- تغذیه آب و مواد شیمیائی


كوره و مشعل ها Furnace and burners
سوخت از طریق دوازده مشعل به كوره یا اطاق احتراق تزریق می شود. این دوازده مشعل در چهار گوشه كوره و در سه طبقه بالا، وسط و پائین قرار گرفته اند. چهار مشعل طبقه پائین استفاده برای سوخت سنگین و همچنین سوخت سبك یا گازوئیل می باشد. در صورتی كه از گاز جهت احتراق استفاده شود مولد بخار دارای دوازده مشعل گازسوز می باشد.
دوازده شمعك سوخت سبك كه هریك برای یك مشعل بوده كه انرژی لازم را جهت روشن كردن مشعل ها دارا می باشند. عمل روشن كردن شمعك ها از راه دور و از اطاق فرمان صورت می گیرد. شمعك ها و مشعل های سوخت سبك برای پودر كردن سوخت مصرفی خود از هوای فشرده استفاده می كنند ولی مشعل های سوخت سنگین، سوخت را به طور مكانیكی پودر می كنند.
مسیر ورودی و خروجی سوخت به مشعل ها مجهز به بخار جهت شستشو می باشد كه با شیرهای دستی می توان در موقعیكه مشعل ها در مدار هستند مسیر بخار را قطع كرد. از شستشو قبل و بعد از هر بار در سرویس قرار دادن مشعل ها استفاده می شود
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی مبدلهای حرارتی نیروگاهی و تأسیسات حرارتی برودتی
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 57

لینک کمکی