فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
موضوع : فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی
فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی
فهرست
عنوان
فصل اول - قالب های متداول برای تولید شمش فولادی 1
1-1- اندود و پوشش قالب 2
1-2- طرح قالب 4
1-3- اصول طراحی قالب 6
فصل دوم - قالب های افقی روباز 8
2-1- جنس قالب 9
2-2- طرح قالب 11
فصل سوم- قالب های كاربردی 12
فصل چهارم- عیوب ایجادی در این قالب ها 13
فصل پنجم- منشاء عیوب و راه های مقابله 14
5-1- خوردگی 14
5-1-1- پوشش قالب 14
5-1-2- روش باریزی مناسب 25
5-1-2-1- باریزی از بالا ( مستقیم ) 25
5-1-2-2- باریزی از پایین ( كف ریزی ) 29
5-2- ترك 31
5-2-1- منشاء ریز ترك و راه مقابله با آن 32
عنوان صفحه
5-2-2- منشاء رشد ترك وراه مقابله با آن 33
5-2-2-1- جوانه زنی مذاب 34
فصل ششم - پیشنهادات وراهكارها 38
منا بع و مراجع 39
ضمائم
کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی

فصل اول - قالب های متداول برای تولید شمش فولاد :
قالب ها معمولا از چدن وشرایط خاص از فولاد انتخاب می شوند. عمر متوسط هر قالب معمولا 60-100 ذوب است و بدلیل شرایط خوردگی و فرسودگی های حاصل از كار بسرعت معیوب می گردند .
عوامل مؤثر در كاهش عمر قالب ها به اختصار عبارتند از :
الف . صدمات مكانیكی در جریان حمل ونقل قالب و تخلیه ی شمش
ب . گسترش ترك های مویی سطحی قالب در اثر انبساط وانقباض مداوم قالب و نفوذ گازها در داخل ترك ها
ج . اكسایش سطحی قالب وسوختگی آن
د . فرسودگی در اثر اصطكاك مداوم
ر . خوردگی در جریان بار ریزی وانجماد
مشخصات فوق و ضعف تدریجی قالب در مقابل تغییرات مكانیكی یا متالورژیكی باعث تضعیف مشخصات و صافی سطح قالب و در نتیجه سطوح شمش خواهد شد كه افزایش هزینه ی تمام شده تولید را در برخواهد داشت.
قالب از چدن خاكستر با ساختار فریت- پرلیت ومقادیر اندكی از گرافیت ورقه ای ساخته می شود و حتی الامكان از حضور سمانتیت آزاد در ساختار آن جلوگیری بعمل می آید .
درصد فازفریت درساختارچدن حدود 10-60 درصدتوصیه شده كه به نسبت اندازه قالب برای قالب های كوچك در حدود مینیمم و برای قالب های بسیار بزرگ در حدود ماكزیمم مقدار فاز فریت انتخاب می شود بنابر عقیده‌ی (Bilnov)بیلنف تركیب شیمیایی آلیاژ قالب در حدود تركیب زیر مناسب است :
كربن 3/3 -4 درصد ، سیلیسیم 1-2/2 درصد ، منگنز 8/0 -1 درصد ، فسفر 1/0-25/0 درصد ، گوگرد كمتر از 1/0 درصد و از اینرو محصولات كوره ی كوپل نسبت به محصولات انواع كوره های شعله ای وانعكاسی ترجیح دارد .
در عمل برای قالب های بزرگ وبا وزن بیش از 10 تن تركیب آلیاژی برابر 6/3-9/3 درصد كربن ، 1-5/1 درصد سیلیسیم و8/0 -1 درصد منگنز درنظر گرفته می شود و برای قالب های كوچك به وزن كمتر از 5 تن فقط تركیب سیلیسیم است كه حداقل برابر 5/1 درصد منظور شده وبه نسبت كوچكی قالب تا 2/2 درصد نیز می رسد . چدن های آلیاژی كه دارای مقادیری تیتانیم و وانادیم هستندویا چدن های محتوی 4/0-8/0 درصد
نیكل باعث می شوند كه قالب دوام وعمر متوسط بیشتری داشته باشد .

1-1- اندود وپوشش قالب :
اندودكاری وپوشش قالب در كلیه ی فرایند های تكباری بعنوان عملی كه می تواند دوام واستحكام قالب در مقابل عوامل مختلف سایش وفرسایش را توسعه دهد انجام می گیرد .قالب ها عموما تا حدود 80-90 درجه ی سانتیگراد پیشگرم می شوند وپوشش داخلی در لایه های نازك و متعددبرسطوح داخلی مالیده ویا پاشیده می شوند . در تكرار لایه ها باید دقت كرد تا لایه های زیرین كاملا خشك باشند .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 49

لینک کمکی