فایل رایگان پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذینفعان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذینفعان :

دانلود فایل رایگان پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذینفعان
رباره‌ی سازمان‌ها، مدیریت آن‌ها و نحوه‌ی تصمیم‌گیری افراد مسئول برای امور سازمانی نظریه‌ها و تئوری‌های متفاوتی وجود دارد. نگارنده در كتاب حاضر نخست نظریه‌ی حس‌گرایی سازمانی كارل ایی‌وایك و نظریه‌ی بوم‌شناسی جمعیتی سازمان‌ها از مایكل تی‌حنان و جان فریمن را مطرح می‌كند. در ادامه طراحی ساختار و مدیریت سازمان‌های از بیرون كنترل شونده‌ی رفتارسازمانی مبتنی بر نظریه‌های فیفر و سالانسیك را بیان می‌كند و سپس به نظریه‌های سازمانی والتر پاول و پل دیماجیو می‌پردازد. در بخش بعدی تئوری عاملیت و كارگزاری و نیز تئوری ذی‌نفعان سازمان را بررسی و نتایج ضمنی آن‌ها را بیان می‌كند. در ادامه تئوری‌های سازمانی در مسیر پست‌مدرنیزم در دو بخش تحت این عناوین عرضه می‌شوند: دگرگونی‌های بنیادهای نظریه‌های سازمانی حركت به سوی پست‌مدرنیزم و مفهوم سرمایه‌داری اجتماعی و مرور الگوهای اندازه‌گیری آن ,...

لینک کمکی