فایل رایگان سیستم اعلام حریق هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سیستم اعلام حریق هوشمند :

فصل اول: بررسی ساختار کلی سیستم اعلام حریق
مقدمه.................................................................................................................................................8
بررسی ساختار کلی ..........................................................................................................................9
انواع سیستم اعلام حریق..................................................................................................................9
اجزای تشکیل دهنده سیستم اعلام حریق.....................................................................................10
1 -سیستم مرکزی.............................................................................................................................10
2-سنسور ها.......................................................................................................................................11
1-2-سنسور کشف دود از نوع نوری.................................................................................................12
2-2-سنسور کشف حرارت از نوع ثابت یا متغیر.............................................................................13
3-2-کاشف های پرتو افکن خطی فرستنده/گیرنده.......................................................................13
3-شستی اعلام حریق.......................................................................................................................15
4-آژیر و فلاشر جهت اعلام حریق...................................................................................................15
5-نشانگر از راه دور...........................................................................................................................16

فایل رایگان سیستم اعلام حریق هوشمند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6-پانل اعلام حریق............................................................................................................................16
7-پانل تکرار کننده...........................................................................................................................17
8-خروجی ها......................................................................................................................................18
9- سیم کشی ....................................................................................................................................18
********************************************
فصل دوم : تحلیل تئوری و مداری سیستم
مقدمه .................................................................................................................................................21
اجزای سخت افزاری سیستم............................................................................................................21
1-میکرو کنترلر..................................................................................................................................22
2-ورودی میکرو کنترلر(حسگرها)...................................................................................................27
1-2-LM35 سنسور دما.................................................................................................................28
2-2-MQ-5 سنسور دود................................................................................................................29
3-2 - MQ-9 سنسور گاز...............................................................................................................31

فایل رایگان سیستم اعلام حریق هوشمند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3- خروجی میکرو کنترلر.................................................................................................................32
1-3- LED ها .................................................................................................................................32
2-3- بازر...........................................................................................................................................32
3-3- LCD16*2 ..........................................................................................................................33
4-منبع تغذیه ..................................................................................................................................36
5- آی سی های AND , OR ......................................................................................................37
****************************************
فصل سوم: برنامه میکرو کنترولر و Simulation آن در Proteus
تصویر شبیه سازی برنامه در Proteus........................................................................................40
برنامه نویسی با بسکام......................................................................................................................41
تشریح برنامه AVR .......................................................................................................................42
*****************************************

فصل چهارم : نتیجه و پیشنهادات............................................................................................47

لینک کمکی