فایل رایگان مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد :

خلاصه
شواهد نشان می دهد که سیستم های سنجش عملکردد تأثیرات روانشناختی مثبت ایجاد می کند. ما این مقاله را تا حدی گسترش می دهیم که کاربرد تعاملی متقابل تشخیصی اقدامات عملکردی با کاهش ابهام نقش و افزایش قدرت روانشناختی با عواقب مثبت عملکرد ارتباط داشته باشد. ما درمیابیم که کاربرد تعاملی اقدامات عملکردی غیرمالی می تواند برای تولید تجرب روانشناختی مثبت و (مستقیما) افزایش عملکرد اهمیت ویژه داشته باشد. مطالع ما در خصوص شواهد بیشتر نقش مفید روانشناختی است که سیستم های کنترل مدیریت ایفا می کنند.

لینک کمکی