فایل رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی ورزش و تمرینات ورزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی ورزش و تمرینات ورزشی :

خلاصه:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی محدوده ای می پردازد که در آن امتیازات نیازهای پایه روانشناسی در مقیاس ورزش به طور ثابت در نمونه های شرکت کنندگان یونانی ، اسپانیایی، پرتغالی و ترک اندازه گیری می شوند.

لینک کمکی