فایل رایگان مقاله انگلیسی بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله انگلیسی بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری :

چکیده :
کاربرد روانشناسی وفاداری در نام تجاری چیست؟ با توجه به تئوری عملی کتز () معتقدیم که وفاداری چهار کارکرد (یا سوابق انگیزشی) دارد: عملی، دانش، بیان ارزشی و واکنش دفاعی. هر یک از این کارکرد ها به سه جنبه از وفاداری مربوط است (عاطفی، شناختی و وفاداری رفتاری).

لینک کمکی