فایل رایگان طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت ورود وخروج افراد با استفاده از تکنولوژیRFID

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت ورود وخروج افراد با استفاده از تکنولوژیRFID :

هدف از انجام این پروژه، طراحی و ساخت دستگاهی برای ثبت میزان تاخیر پرسنل یک اداره یا سازمان است. تکنولوژی استفاده شده در این کار،RFID است که مخففRadio Frequency Identification می باشد.
بدین ترتیب که هر کارمند، در هنگام ورود به بیمارستان، توسط Reader کارتRFID که همراه دارد،شناسایی شده و زمان ورود ثبت می گردد.
برای ثبت اطلاعات نفر جدید یا ویرایش اطلاعات از طریق صفحه کلید که به AVR متصل است می توان تعداد کارت ها را افزایش داد یا آنها را ویرایش نمود.
در حالت عادی روی Lcd گرافیکی، ساعت و تاریخ بطور دائم نمایش داده می شود و با عبور کارت از محدوده دستگاه، با توجه به ساعت ورود شخص دارنده کارت، در صورت تاخیر(نسبت به زمان تعیین شده مثلا 8 صبح) این میزان، محاسبه و ذخیره می شود.
در آخر هر ماه، تعداد روزهای حضور و همچنین میزان تاخیر ورود هر فرد در طول این ماه محاسبه شده و قابل بازخوانی برای آن اداره می باشد.

لینک کمکی