فایل رایگان نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی :

اگر شما فرهنگ را هدایت نكنید ، فرهنگ شما را هدایت می كند . فرهنگ به معنای ارزشهای مشترك میان افراد یك گروه است.این گروه میتواند یك خانواده ، یك سازمان ویا یك كشور باشد.تاثیر فرهنگ در سطح ملی ، دیر زمانی است كه شناخته شده است . ولی واژه فرهنگ سازمانی ، واژه بسیار جوانی در ادبیات مدیریت است . نكته قابل توجه این است كه فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد. مدیران باید هوشیار باشند كه فرهنگ سازمانی با ماموریت و استراتژی های سازمان هم خوانی داشته باشد.

لینک کمکی