فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان :


بخشی از متن اصلی:
فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
فهرست
فصل اول : كلیات
1ـ1 مقدمه 2
1ـ2 بیان مسئله 6
1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1ـ4 اهداف پژوهش 10
1ـ5 فرضیه‌های پژوهش 11
1ـ6 تعاریف عملیاتی متغیرها 12
1ـ6 ـ1 نوع متغیرهای تحقیق 12
1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گیری متغیرها 13
1ـ6 ـ 3 تعریف متغیرها 13
فصل دوم : ادبیات پژوهش
2ـ1 خلاقیت چیست ؟ 17
2ـ2 تعریف خلاقیت 20
2ـ3 روند شكل گیری خلاقیت 21
2ـ4 خصوصیات افراد خلاق 22
2ـ5 راه‌های پرورش خلاقیت 25
2ـ6 موانع خلاقیت 27
2ـ7 انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری 30
2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق 33
2ـ9 محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت 36
2ـ10 نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق 37
2ـ11 تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق 39
2ـ12 نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق 41
2ـ13 تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق 44
2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت 46
2ـ15 نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت 47
2ـ16 تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق 49
2ـ17 مروری بر تحقیقات انجام شده 51
فصل سوم : روش پژوهش
3ـ1 نوع تحقیق 71
3ـ2 جامعه آماری و ویژگی‌های آن 71
3ـ3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 71
3ـ4 ابزار گردآوری داده‌ها 72
3ـ5 پایایی و روایی پرسشنامه‌ها 72
3ـ5ـ1 پایایی و روایی آزمون خلاقیت 72
3ـ5ـ2 پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت 75
3ـ5ـ3 پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته 75
3 ـ 6 شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها 76
3-6-1 نمره‌گذاری آزمون خلاقیت 76
2-6-2 نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت 76
3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76
فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
4ـ1 یافته‌های توصیفی 78
4ـ2 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی) 91
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1 بحث و نتیجه‌گیری 98
5ـ2 پیشنهاد نظری و علمی پژوهش 102
5ـ3 محدودیت‌های پژوهش 105
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ 107
پیوست‌ها
پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته 116
پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) 119
پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی 125
فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
فهرست
دامنه نمره خلاقیت
دامنه نمره انگیزه پیشرفت
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی
توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی
توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی
توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری
توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی
توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه
توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها
توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری
توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها
میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان
میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری
میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن
1ـ1 مقدمه
جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند . در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و... است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نیاز است ، تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.
بسیاری بر این عقیده‌اند كه خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یكسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند كه خلاقیت صفت مشترك تمامی انسانها است كه با پرورش آن می توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل كرد و بالعكس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشكاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق كرده و خلاقیت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یكی زیاد یكی كم(پیرخایفی،1376). این تحقیقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران كودكی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شكوفائی خود نزدیك می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود.
پیرخایفی (1376) آموزش خلاقیت را امری حیاتی می‌داند كه باید در سطوح مختلف تحصیلی به صورت همگانی انجام گیرد و این آموزش همگانی متضمن انعطاف پذیری ذهن ، توانمندی شخصیت انسان (پرورش روحیه‌ی استقلال و اعتماد به نفس) و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب اجتماعی فردی و خانوادگی است. جدای از آموزش همگانی و عمومی آموزش ویژه نیز از ضروریات است . با آموزش ویژه، فكر به طور خاص در یك زمینه ، مهارت مطلوب و مناسب را كسب می‌كندو به اصطلاح اهل علم تخصص می‌یابد. تفاوت اساسی موجود میان آموزش همگانی و آموزش ویژه این است كه در آموزش همگانی فرد یاد می‌گیرد كه چگونه در خدمت خود باشد و قابلیت‌های خود را بشناسد و به استعدادهایش در زمینه‌های مختلف پی ببرد، امّا در پرورش ویژه فرد علاوه بر شناخت قابلیت‌های خود به خدمات اجتماعی نیز توجه می‌كند و یاد می‌گیرد كه چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نماید . فرد به صرف داشتن اندیشه‌های خلاق به ما تضمین نمی‌دهد كه حتماً این اندیشه را در هر سطحی از خلاقیت كه می‌خواهد باشد می‌تواند به مرحله بازدهی و تولید برساند قطعاً در این راه عوامل شخصیتی بسیاری وجود دارند كه مانع از به نتیجه رسیدن اندیشه خلاق افراد می‌شوند. عواملی چون ـ اعتماد به نفس پایین ـ نبود اراده و پشتكار ـ اضطراب ـ تشویش خاطر ـ دل نگرانی ـ وسواس ـ خود كم بینی ـ حساس نبودن نسبت به پدیده‌ها ـ تمایل به همرنگی و یكنواختی فكر از عواملی به شمار می‌‌روند كه راه را بر اندیشه خلاق می‌بندد . از این رو تدارك دیدن زمینه‌ای كه باعث برطرف ساختن عوامل شخصیتی ذكر شده می‌شود ، مهمترین قدم برای رشد اندیشه به شمار می‌رود. در این میان تأكید ویژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ی دوم مدرسه است .
ادیسون (به نقل از میرزا آقایی ، 1382) اظهار می‌دارد كه : تمام پیشرفتهای عالم گیرش من جمله اختراع برق را مدیون تفكر منظم و یادداشت برداری دقیق است . این گفته ادیسون نقش نوشتن را واضح و روشن بیان می‌كند.
انسان با نوشتن باعث می‌شود كه كلمات بر روی كاغذ نقش بگیرند و جاودانه شوند و چشمان آدمی را بار دیگر وادار به تحریك كنند و به دنبال آن ، نگاه‌ها به حركت در می‌آیند و چرخه‌ای از نگاه ها ـ سكوت ـ تفكر و نوشتن شكل بگیرند . اگر انسان بخواهد به افكار نو برسد باید بنویسد و لحظاتی از عمر خویش را (چه روز و چه شب) به نوشتن اختصاص دهد. او با نوشتن ، درست فكر می‌كند و با ظهور افكار جدید، چرخی را به حركت وا می‌دارد كه انتهایش رسیدن به كلمات جدید است انسان با نوشتن تلاش می‌كندبا خود صحبت كند. زمانی را كه آدمی صادقانه با خود شروع به صحبت كردن می‌كند و ارتباطی با درون خود بر قرار می‌كند، سبب بیداری درونش می‌شود. تكامل بشر از طریق كشف و ثبت تجربیات صورت پذیرفته است. زمانی كه انسان با نوشتن به افكار خویش وسعت می‌دهد این اقدام زمینه ساز جهت وجود دیگری در انسان می‌شود. در چرخه نگاه ـ سكوت ـ تفكر محصول زیبایی بنام هنر نوشتن نهفته است . نوشتن می‌تواند زمینه ساز شكو‌فایی افكار نو در انسان شود (میرزا آقایی ، 1382)
منابع و مأخذ
در این پایان نامهفایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهرمورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است این فایل به همراه چکیده، فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
فهرست مطالب، فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
فهرست جداول, فایل رایگان مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
فهرست نمودارها, متن اصلی و منابع با فرمت doc
( قابل ویرایش ) در 200 صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:200

لینک کمکی