فایل رایگان بررسی تجربی راندمان تابشی مشعل متخلخل فلزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تجربی راندمان تابشی مشعل متخلخل فلزی :

چکیده:
در مقاله حاضر یک مشعل متخلخل تابشی از نوع فلزی مورد
تحلیل تجربی قرار گرفته است. از دو نوع توری فولادی ضد زنگ
با مش بندی ریز با ضخامت کمتر و مش بندی درشت با ضخامت
بیشتر برای ایجاد محیط متخلخل فلزی استفاده شده است.
آزمایشها در پنج نرخ آتش متفاوت و در نسبتهای هم ارزی
مختلف انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ
آتش در اکثر حالت ها موجب بالا رفتن دمای سطح مشعل می
شود. همچنین میزان تخلخل و تعداد لایه های توری در محیط
متخلخل موجب تغییر دمای سطح بیشینه خواهد شد. نسبت هم
ارزی که دمای بیشینه سطح در آن روی میدهد کمتر از یک
بوده و به شرایط محیط بستگی دارد. راندمان تابشی سطح مشعل
با افزایش نرخ آتش کاهش یافته و راندمان تابشی بیشینه در
نسبت هم ارزی مربوط به دمای سطح بیشینه بدست میآید.
واژههای کلیدی: محیط متخلخل فلزی، احتراق،
مشعل تابشی تخت، دمای سطح، راندمان تابشی

لینک کمکی