فایل رایگان پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری :

نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری
پیشگفتار
مقدمه
کلیات تحقیق
اهداف نظرسنجی
چكیده:
روش نظرسنجی
جامعه آماری
زمان اجرای نظرسنجی
جنس پاسخگویا
سن پاسخگویان

سطح تحصیلات
پاسخگویان به چه شیوه ای عزاداری می كنند
كارهایی كه در عزاداری مورد تایید پاسخگویان نیست
موارد نامناسب درشیوه های عزاداری از نظر پاسخگویان
پاسخگویان روش مداحی فعلی را می پسندند
اشكالاتی كه پاسخگویان در روش مداحی فعلی می بینند
پرسشنامه

لینک کمکی