فایل رایگان گزارش کار احداث ساختمان مسكونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کار احداث ساختمان مسكونی :


فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:92

فایل رایگان گزارش کار احداث ساختمان مسكونی
فهرست مطالب صفحه

مقدمه 1

فصل اول

بررسی بخشهای مرتبط بابخش كار آموزی 2

بررسی آموخته ها و پیشنهادات 2

فصل دوم

تخریب 3

رعایت اصول ایمنی در تخریب 3

فصل سوم

تجهیز كارگاه 4

انبار كردن سیمان 5

پیاده كردن نقشه 5

پی كنی 6

كرسی چینی 7

نحوه كرسی چینی یا ساخت پی سنگی 8

فصل چهارم

قالب بندی 9

انواع قالب از لحاظ جنس 9

قالب چوبی 10

فصل پنجم

آرماتوربندی 11

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتنی 11

بستن میلگردها به همدیگر 12

نحوه خم كردن میلگردها 13

برش میلگردها 14

آچار خم كن یا آچار F 14

نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی 15

قالب بندی شناژهای افقی و عمودی 16

فاصله نگهدار یا لقمه 17

قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن 18

فصل ششم

بتن سازی 19

حمل بتن 19

نسبت های اختلاط 20

بتن ریزی 21

بتن ریزی در هوای گرم 23

بعضی از مسائلی كه ممكن است در بتن تازه بوجود اید 23

مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته 24

تراكم بتن 25

نگه داری از بتن 26

هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقی 27

دیوار چینی 28

قالب بندی شناژ های عمودی 29

نحوه پر كردن شنا ژهای عمودی 30

هم سطح كردن دیوار 31

قالب بندی سقف 32

حمل ونقل وانبار كردن تیرچه ها 34

بلوك 35

میلگرد های ممان منفی 36

میلگردهای حرارتی 36

كلاف عرضی 37

قلاب اتصال 37

بتون ریزی سقف 38

افت بتن (انقباض) 39

عوامل موثر در افت 40

راههای مقابله با افت 41

خزش یا وارفتگی 41

عوامل موثر بر خزش 42

راههای مقابله با خزش 42

خستگی در بتن 42

روشهای مراقبت از بتن سقف 43

شمشه گیری 44

كف سازی 45

سفید كاری یا كف مال گچ 45

كشته كشی یا نازك كاری 46

آلبوم

لینک کمکی