فایل رایگان استفاده از نشاسته اصلاح‌شده هيدروکسي پروپيل دي استارچ فسفات (E1442) به‌عنوان جايگزين چربي در توليد کيک کم‌کالري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از نشاسته اصلاح‌شده هيدروکسي پروپيل دي استارچ فسفات (E1442) به‌عنوان جايگزين چربي در توليد کيک کم‌کالري :


تعداد صفحات : 16

کیک یک محصول غذایی مورد علاقه مصرف‌کنندگان برشمرده می‌شود. به دلیل مقادیر چربی و شکر بالا در فرمول آن و در نتیجه کالری بالا، مصرف مداوم و طولانی مدت این ماده غذایی چاقی و به دنبال آن مشکلات سلامتی ایجاد می‌کند. ازاین‌روی جایگزین کردن بخشی از چربی موجود در فرمولاسیون محصول با جایگزین‌های چربی مورد توجه قرارگرفته است. در ان پژوهش بررس تأثر نشاسته اصلاح‌شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (1442E) در تولد کک کم‌چرب موردبررسی قرار گرفت. (1442E) به‌عنوان جاگزن چرب در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد به‌عنوان متغیرهای پژوهش در نظر گرفته شد؛ وژگ فزک خمر مانند حجم مخصوص، ویسکوزیته و ویژگی‌های فزکوشما کک از جمله رطوبت، چربی، aw،pH ، ارتفاع ، رنگ و سفت بافت ککها مورد ارزاب قرار گرفتند. نتاج نشان داد که تفاوت معنی‌دار میان کک تهیه‌شده با 25 درصد جاگزن چرب و کک شاهد در صفات حجم مخصوص، pH خمر، رطوبت، aw، ارتفاع و سفت بافت کک وجود نداشت (05/0<P). با افزاش مزان جاگزن چرب به مزان 50 درصد کاهش معنداری در وژگهای فزکوشما کیک‌های تولیدشده مشاهده شد (05/0>P).

لینک کمکی