فایل رایگان استعاره‌ مفهومي در دو رمان مرتبط با دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استعاره‌ مفهومي در دو رمان مرتبط با دفاع مقدس :


تعداد صفحات : 29

در این پژوهش پس از توضیحاتی کلی درباره استعاره­های مفهومی، به مطالعه موردی این آرایه­ها در دو رمان "زمین سوخته" اثر احمد محمود و "وقتی کوه گم شد" اثر بهزاد بهزادپور می­پردازیم. درنهایت بررسی‌ها نشان می‌دهند که: به ترتیب استعاره‌های هستی شناختی در رمان زمین سوخته و استعاره‌های هستی شناختی و ساختاری در رمان وقتی کوه گم شد بسامد بیشتری را دارا هستند. استعاره­های جهتی در هردو رمان فراوانی چندانی ندارند. در هر دو اثر، بیشتر عبارات استعاری مرتبط با حوزه دفاع و مقاومت در حوزه مقصد بوده‌اند.

لینک کمکی