فایل رایگان طراحي تستر راداري مبتني بر DRFM بر روي سخت افزار FPGA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي تستر راداري مبتني بر DRFM بر روي سخت افزار FPGA :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

حافظه ی دیجیتالی با فرکانس رادیویی ( DRFM ) قسمت مهمی در تجهیزات اخلالگر الکترونیکی است. این سیستم با ذخیرهی شکل موج راداری، به صحت بالایی دست مییابد و همدوسی با سیگنال راداری را حفظ می کند. در این مقاله طراحی یک سیستم DRFM مبتنی بر FPGA ارائه شده است. پیشرفت تکنولوژی FPGA پیاده سازی پردازش های دیجیتالی در زمان واقعی را ممکن نموده است؛ به طوری که می توان از آنها در تست و ارزیابی رادار هم بهره گرفت. با استفاده از عملکرد FPGA ، سیستمی با انعطاف بالا به وجود آمده است که می توان خروجی مطلوب را از آن دریافت نمود.

لینک کمکی