فایل رایگان طراحي چراغ راهنمايي مبتني بر شرايط ترافيکي با زمان متغير با استفاده از روش بهينه سازي چند هدفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي چراغ راهنمايي مبتني بر شرايط ترافيکي با زمان متغير با استفاده از روش بهينه سازي چند هدفه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

شبکه های موردی بین خودرویی با استفاده از امواج رادیویی انواع ارتباط های خودرو به خودروبه زیرساخت را ایجاد می کند. خودروها به صورت کاملا خود مختار با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و یک شبکه غیر ساختارمند بی سیم ایجاد می کنند. با توجه به اینکه سیستم اطلاعات ترافیکی از بخش های کلیدی و مهم شبکه خودرویی می باشد، یکی از چالش های قابل حل در شهر هوشمند مدیریت ترافیک می باشد. با توجه به پیچیدگی برنامه ریزی که در شهر هوشمند وجود دارد. یکی از مباحثی که می تواند از این پیچیدگی بکاهد بحث بهبود شرایط ترافیکی در شبکه خودرویی است. قطعات پیاده سازی یک سیستم چراغ راهنمایی با زمان متغیر براساس وضعیت ترافیکی هر قسمت از شهر در بهبود وضعیت ترافیکی می تواند موثر واقع گردد. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی آومانی مبتنی بر وزندهی فازی که یک الگوریتم بهینه سازی چند هدفه می باشد در هر مرحله بین خیابانهایی که در یک چهار راه قرار دارند یک رقابت برگزار می شود که براساس وضعیت ترافیکی حیابانی که خلوترین وضعیت را نسبت به پهنای باندش داراست کمترین وزن و خیابانی که شلوغ ترین وضعیت را نسبت به پهنای باندش دارد بیشترین وطن تعلق می گیرد. سپس براساس وزن های تعلق گرفته برای هر حیابان با توجه به فرآیند دو زرفه بودنش مجموع دو وزن مسیر رفت و برگشت محاسبه می شود. سپس در چهار راه بر طبق این مقادیر زمان کل بین حالات مختلف تقسیم می شود.

لینک کمکی