فایل رایگان طراحي موتور BLDC در دوچرخه برقي و انتخاب کنترلر مورد نظر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي موتور BLDC در دوچرخه برقي و انتخاب کنترلر مورد نظر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

امروزه موتورهای الکتریکی در صنایع گوناگون کاربرد دارند. با پیشرفت ساخت مواد مغناطیسی دائم و الکترونیک قدرت امکان ساخت سرعت بالا فراهم شده است. امروزه بیشتر موتورهایی که مغناطیس دائم می باشند. نیاز به طراحی موثر این ماشین ها دارند و برای طراحی موثر لازم است شناخت کافی پارامتریک از این ماشینها داشته باشیم و همچنین دستیابی به سرعت و گشتاور بالا در موتورهای الکتریکی باعث افزایش راندمان آنها می شود و در بسیاری موارد در صنعت و وسایل هوافضا و سیستم های کامپیوتری به سرعتهای بسیار زیاد نیاز است. در اوایل طراحی و استفاده از موتورهای الکتریکی مواد مغناطیس دائم در ساختمان این ماشینها به کار گرفته شد اما به دلیل چگالی فلوی مغناطیسی پایین مواد مغناطیس اولیه ادامه استفاده از آنها منتفی شد و تحریک الکترومغناطیسی جانشین آنها گشت و با گذشت زمان و کشف مواد مغناطیس دائم با فلوی مغناطیسی بالا و المان های الکترونیک قدرت، ساخت دوباره ماشین های مغناطیس دائم گسترش پیدا کرد. به گونه ای که در این گونه موتورها امروزه رقیب های جدی موتور DC و حتی موتورهای القایی محسوب و پیشرفت های اخیر تکنولوژی الکترونیک قدرت و مواد مغناطیس دائم با تلفات کم امکان ساخت موتورها با سرعت بسیار زیاد و فوق العاده زیاد و با کارایی بالا را ایجاد کرده است. اندازه کوچک و سبکی وزن باعث استقبال از این موتورها شده است به گونه ای که می توانیم بگوییم قرن بیست و یکم قرن موتورهای مغناطیس دائم است. در این پروژه از موتور BLDC برای یک دوچرخه طراحی شده و شبیهسازی شده انجام شده است. ابتدا مقدمه ای در مورد موتورهای BLDC و همچنین نام های موتورهای موجود دیگر انجام شده است. و دلیل استفاده از موتور BLDC در آن شرح شده است. بعد در مورد انجام شده است. در آخر سر شبیه سازی و طراحی موتور برای دوچرخه هیبریدی کامل انجام شده است.

لینک کمکی