فایل رایگان طراحي و شبيه سازي ريزشبکه AC و کنترل منابع توليد پراکنده آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و شبيه سازي ريزشبکه AC و کنترل منابع توليد پراکنده آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ریزشبکه یک سیستم محلی شامل واحدهای تولید پراکنده، دستگاه های ذخیره ساز انرژی و بارهای کنترل پذیر است. ریزشبکه می تواند در دو حالت متصل به شبکه سراسری یا مستقل از آن مورد بهره برداری قرار بگیرد. هر گونه اغتشاش در سیستم های توزیع، باعث ایجاد اختلالاتی در ولتاژ می شود. در این مقاله به کنترل توان ریزشبکه نمونه در مد جزیره ای پرداخته شده است. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی غیر مرکب پارامترهای این کنترل کننده بهینه سازی شده است. این بهینه سازی، براساس مینیمم ساختن خطا در کنترل کننده های ولتاژ و جریان است. در نهایت شبیه سازی هایی انجام شده نشان دهنده موثر و کارآمد بودن کنترل کننده بهینه شده می باشد.

لینک کمکی