فایل رایگان کاربردهاي هوش مصنوعي درپزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربردهاي هوش مصنوعي درپزشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی ، کاربرد سیستم های اطلاعاتی جهت پشتیبانی ازاین تصمیمات افزایش یافته است.دراین بین ، نقش سیستم های هوشمند در یاری رسانی به پزشکان برجسته است. دراین مقاله ، به بررسی قابلیت این سیستم ها درپزشکی پرداخته شده است و مهمترین چالش های به کارگیری این سیستم ها مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت تکنولوژی ، هزینه ی سیستم ، نگهداری متخصصین در سازمان ، واردکردن داده های بیمار درسیستم ، مشکلات کسب دانش ، مدل سازی دانش پزشکی ، تایید عملکرد سیستم ، توصیه های اشتباه و مسوولیت دربرابرخطا، محدودیت حوزه ی عملیاتی هوش مصنوعی وضرورت یکپارچگی آن با فعالیت های جاری از جمله چالش های پیش روی به کارگیری این نوع سیستم ها است که مستلزم ارایه ی راهکار با پاسخ های مناسب می باشد.

لینک کمکی