فایل رایگان کاهش اثر حفره انرژي با انتخاب سرخوشه به صورت پويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاهش اثر حفره انرژي با انتخاب سرخوشه به صورت پويا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

حفره های انرژی در شبکه های حسگر بیسیم، هنگامی ایجاد می شوند که نود های یک منطقه به سرعت انرژی خود را تخلیه می کنند، ما تکنیک حذف حفره های انرژی را بکار برده ایم تا حفره های انرژی را از بین ببریم.در این تکنیک از مکانیزم خواب بیدار برای نودهای حسگراستفاده کردیم تا انرژی را ذخیره نموده و با استفاده از روش فاصله ی دورترین نود را محاسبه کرده تا بیشترین انرژی برای انتقال داده را اندازه گیری کنیم.هر نود ابتدا سطح انرژی خود را برای ارسال داده بررسی می کند و اگر سطح انرژی اش کمتر از مقدار انرژی آستانه بود نمی تواند داده را انتقال دهد. همچنین به صورت محاسباتی مصرف انرژی و میانگین ذخیره سازیانرژی نودهای حسگر را در هر دور، حساب نمودیم. نتایج شبیه سازی که ما با بهره گیری از الگوریتم های LEACH ، DEEC ، DCHSM آنجام دادیم. موجب رفع ایراد الگوریتم DCHSM گردید.

لینک کمکی