فایل رایگان کنترل پيش بين بدون مدل چند ورودي چند خروجي پيشنهادي و کاربرد آن در تصفيه فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل پيش بين بدون مدل چند ورودي چند خروجي پيشنهادي و کاربرد آن در تصفيه فاضلاب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کنترل پیش بین بدون مدل، یک روش کنترل داده محور است که به طور مستقیم ورودی کنترل را از مجموعه داده های ورودی خروجی انبوه محاسبه می کند. این روش نیازی به مدل های ریاضی که در مدل پیش بینی کنترل مدل معمولی استفاده می شود ندارد. کنترل پیش بین بدون مدل پیشنهادی با استفاده از داده های آنلاین و داده های ذخیره شده ی ورودی/خروجی سیستم را کنترل می نمایند در این مقاله، ما این یافته ها را در سیستم های غیرخطی چند ورودی چند خروجی گسترش داده و اثربخشی آن را از طریق شبیه سازی های عددی یک فرایند تصف یه فاضلاب مورد بررسی قرار می دهیم.

لینک کمکی