فایل رایگان کنترل مد لغزشي تطبيقي مرتبه بالاي توربين بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل سازي و اغتشاشات خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل مد لغزشي تطبيقي مرتبه بالاي توربين بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل سازي و اغتشاشات خارجي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، محدود بودن منابع سوخت فسیلی و افزایش آلودگی های زیست محیطی، استفاده از منابع انرژی پاک همچون انرژی باد را در صنعت برق به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل کردهاست. توربین های بادی سرعت متغیر به دلیل کیفیت توان بهتر به سرعت در حال جایگزینی به جای توربین های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف دیگر ژنراتورهای DFIG نیز به دلیل توانایی تزریق و کنترل توان راکتیو و عدم نیاز به بانک های خازنی، موارد استفاده بیشتری را به خود اختصاص داده اند. در این مقاله سعی شده است که بعد از ارائه الزامات در مورد استفاده از توربین های بادی توضیحاتی در مورد مبدل های ژنراتورهای القائی دو سو تغذیه داده شود و سپس نحوه عملکرد مدار کنترلر مبدل ژنراتور دو سو تغذیه ارائه گردد و در ادامه با طراحی یک مدارکنترلر به روش مد لغزشی برای مبدل ژنراتور دو سو تغذیه، چگونگی کنترل توان اکتیو و راکتیو آن مورد بررسی قرارگرفته می شود. در انتها این مدار کنترلی برای توربین بادی در محیط نر مافزار متلب شبیه سازی و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی