فایل رایگان کنترل مد لغزشي مرتبه بالاتر پيوسته براي يک کلاس از سيستم هاي غير خطي چند ورودي و چند خروجي نامشخص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل مد لغزشي مرتبه بالاتر پيوسته براي يک کلاس از سيستم هاي غير خطي چند ورودي و چند خروجي نامشخص :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله ما یک روش جدید مطلوب برای طراحی کنترل مد لغزشی مرتبه بالاتر سیستم های غیرخطی چند ورودی و چند خروجی نامشخص پیشنهاد می کنیم. برای تطابق و عدم تطابق در این روش پیشنهادی تابع نمایی و حالت خروجی صفر سیستم پیوسته و ظاهری مد لغزشی غیر خطی که موجودیت مد لغزشی از یک حالت صفر کاربردی و اختصاصی برای طراحی ورودی سیستم کنترلی را تامین می کند. ورودی های کنترلی برای دومین مد لغزشی قابل اجرا طراحی شده اند. مد لغزشی متغیر به وسیله الگوریتم زمانی دورانی کراندر استفاده شده است. نتیجه مد لغزشی جنبشی، دور ثابت ورودی حالت پایدار با رعایت انحراف و عدم تطابق نامعلوم است و توسعه کنترل مد لغزشی راه حلی کاربردی برای حالت تعادل از یک ربات متحرک غیر دوار است. روش پیشنهادی با شبیه سازی توضیح داده شده است.

لینک کمکی