فایل رایگان مبدل هاي افزاينده DC-DC بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبدل هاي افزاينده DC-DC بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بالا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 50

چکیده مقاله:

مبدل های افزاینده به دلیل تلفات سوئیچ ها، دیودهای یکسوساز و مقاومت ها و سلف ها و خازن ها تمی توانند بهره ولتاژ بالایی داشته باشند. در این شبیه سازی سه نمونه مبدل افزاینده DC-DC بدون ترانسفورمر ارائه شده است که بدون افزایش زیاد ضریب وظیفه (D) بهره مبدل را بالا می برد. در مبدل های شبیه سازی شده دو عد سلف با اندوکتانس های برابر هنگامی که سوئیچ باز است، همزمان شارژ می گردند و هنگامی که سوئیچ باز می گردد، متوالیا دشارژ می شوند. ساختمان این مبدل ها در عین حال زیاد پیچیده نیست و در آنها فقط یک منبع DC استفاده شده است. در مقاله بررسی شده بهره مبدل در حالت ماندگار و در مد جریان پیوسته محاسبه و بررسی شده است و مقادیر پارامترها در شبیه سازی از مقاله بر گرفته شده است.

لینک کمکی