فایل رایگان مديريت ارتباط با مشتري در بانک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت ارتباط با مشتري در بانک ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به همه فرآیندها و فناوری های گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها برای شناسایی ، ترغیب ،گسترش ، حفظ و اریه خدمت به مشتریان سودآور فعلی و جذب مشتریان بالقوهموجب افزایش و ثبات در فروش و سود شرکت ها در بلند مدت می گردد. بانک ها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاه تر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر ودرآمد را افزایش دهند. سیستم مدیریت روابط با مشتری میتواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند. بانک ها برخی روش هایی را شامل مدیریت ارتباط با مشتری ، تحلیل ارزش مشتری ،استراتژی سازمانی و سازوکارهای خدماتی که کارایی ارتباط مشتری را بهبود می دهد بکار می روند.مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی ای برای کسب مشتریان جدید و نگهداشتن آن ها است. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی شامل تمام فعالیت های مرتبط با مشتریان بی واسطه همچون شرکت ها می باشد.

لینک کمکی