فایل رایگان مروري بر الگوريتم هاي SVPWM معکوس کننده هاي سه سطحي و بالاتر و روش هاي ساده سازي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر الگوريتم هاي SVPWM معکوس کننده هاي سه سطحي و بالاتر و روش هاي ساده سازي آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

تکنیک PWM برای تعیین خروجی لازم در معکوس کننده ها مناسب است. روش های متفاوتی وجود دارد که به دو دسته PWM مثلثی ( TCPWM ) و PWM برداری ( SVPWM ) تقسیم بندی می شوند. در TCPWM سیگنال مرجع سه فاز در برابر یک حامل مثلثی تولید می شود. در روش SVPWM ، یک بردار ولتاژ دورانی به جای ولتاژ مرجع به کار گرفته می شود که از کاربردهای بسیار مهم تکنیک های PWM در معکوس کننده های چند سطحی است. اما استفاده از SVPWM در معکوس کننده همراه با تعداد مراحل زیادی است که این امر باعث پیچیده شدن محاسبات می شود. به منظور کاهش این پیچیدگی، روش های مختلفی برای ساده سازی الگوریتم SVPWM ارائه شده است. در این مقاله تکنیک هایی که باعث ساده تر شدن روش SVPWM شده اند، معرفی شده و در هر مورد پیشرفت ها و ویژگی های هر کدام بررسی می گردد.

لینک کمکی