فایل رایگان مزايا و اثرات تلفيق اينترنت اشيا (IOT) و هوش مصنوعي (Artificial Intelligence) بر صنعت، هوشمند سازي، مديريت شهري و ...

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مزايا و اثرات تلفيق اينترنت اشيا (IOT) و هوش مصنوعي (Artificial Intelligence) بر صنعت، هوشمند سازي، مديريت شهري و ... :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با ادغام و ترکیب اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی دنیای جدیدی در عرصه صنعت، هوشمند سازی و مدیریت شهری به وجود آمد. از طرفی انسان قرن 12 با چالش هایی روبروست که پاسخ آنان را در پیشرفت تکنولوژی می جوید. این ادغام و همکاری میان IOT و AI مفاهیم جدیدی همچون ارتباط ماشین به ماشین (M2M) ، خانه هوشمند (Smart home) ، شهر هوشمند (Smart city) ، فراگیری ماشین (Machine learning) و ... را در عرصه صنعت برق و تکنولوژی پدیدآورده که هر کدام به یک شاخه علمی تبدیل شده اند. دراین مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

لینک کمکی