فایل رایگان مشخصات عملکردي يک مبدل لوله بوردون در مقايسه با دستگاه ترازوي فشار مرجع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصات عملکردي يک مبدل لوله بوردون در مقايسه با دستگاه ترازوي فشار مرجع :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از کارهای صنعتی توسط سیالات و گازهای تحت فشار انجام می شود، لذا فشار یکی از کمیت های مهم درصنایع می باشد که پایش و اندازه گیری آن از اهمیت بالایی برخوردار است و اختلال در اندازه گیریآن احتمال بوجود آمدن خسارات را در پی دارد. از این رو اندازه گیری آن توسط فشارسنج ها نیز اهمیت پیدا می کند. اهمیت این موضوع باعث ایجاد استانداردهایی برای فشار و فشارسنج ها شده است. شرکت های کالیبراسییون نیز از این استانداردها پیروی می کنند. کالیبراسیون فشار با دستگاه های متفاوتی از جمله دستگاه وزن مرجع انجام می شود که شامل وزنه، سیلندر، پیستون و سیال می باشد. پیستون و وزنه ها با دقت بالایی ساخته شده اند. این دستگاه مانند ترازوی فشار عمل نموده و میزان فشار اعمالی بر سطح پیستون به همان اندازه به گیج، فشار اعمال می کند. مبدل مورد استفاده در گیج فشار از نوع لوله بوردون است. انتهای لوله بوردون بسته بوده و با فشار سیال واکنش نشان داده و با حسگر ترانسفورماتور متغیر خطی مقدار جابجایی اندازه گیری شده است. پیش نیاز به دانستن دقت گیج و خطای آن است. در این مقاله، عملکرد بودن لوله بوردون، خطای مطلق و درصد خطای لوله بوردون محاسبه و به صورت عملی اندازه گیری شده است. نمودارها نشان می دهند که هرچه فشار بالاتر برود خطای لوله بوردون بالاتر می رود. طبق اندازه گیری های انجام شده از وزنه ها و گیج فشار، خروجی بدست آمده خطی و همبستگی آن 1 بدست آمده است. این موضوع نشان می دهد که خطای لوله بوردون در فشارهای پایین کم و قابل چشم پوشی است.

لینک کمکی