فایل رایگان مطالعه تخصصي فعل و انفعالات بوجود آمده بر روي ترانسفورماتورهاي توزيع موجود در شرکت توزيع برق استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تخصصي فعل و انفعالات بوجود آمده بر روي ترانسفورماتورهاي توزيع موجود در شرکت توزيع برق استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ترانسفورماتورها یکی از اجزای اصلی سیستم های توزیع می باشد که خرابی آن خسارات جبران ناپذیری را برای سیستم در بر دارد . علت اکثر این خرابی ها، در اثر افزایش مصرف کننده ها به خصوص عدم توجه بهقدرت ترانسفورماتور و دمای محیط کاری و بارگیری نامناسب آن میباشد .این تلفات باعث افزایش دمای ترانسفورماتور و افزایش این دما نیز به نوبهی خود کاهش عمر عایقی ترانسفورماتور را موجب می گردد . صدمه دیدن و معیوب شدن ترانسفورماتورها بیشترین خسارت را متوجه صنعت برق می کند .ابتدا در این مقاله عوامل مهم و اصلی معیوب شدن ترانسفورماتور در سطح استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به بررسی های کارگاهی و آمار و اطلاعات اکیپ عملیاتی تعمیرات پیشگیرانه در شرکت توزیع برق استان مازندران فعل و انفعالات بوجود آمده و کیفیت مواد مورد استفاده در سال های اخیر برروی روند افزایشی معیوب شدن ترانسفورماتور مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. درجمع بندی و نتیجه گیری نهایی پیشنهاداتی در راستای کاهش عامل تغییرات ساختاری بر روی صدمه دیدن و معیوب شدن ترانسفورماتورها با توجه به شرایط عملی و واقعی شرکت های توزیع و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه ملی ارائه شده است.

لینک کمکی