فایل رایگان مطالعه عملکرد موتور ديزل با راهبرد احتراق نيمه پيش آميخته اشتعال تراکمي به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عملکرد موتور ديزل با راهبرد احتراق نيمه پيش آميخته اشتعال تراکمي به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

موضوع محیط زیست و محدودیت سوخت های فصیلی عامل اصلی تلاش برای اصلاح یا تولید سوخت های جایگزین و استفاده از سوخت های ترکیبی در موتورهای احتراق داخلی شده است. اتانول به عنوان یک سوختجایگزین به دلیل دارا بودن گرمای نهان تبخیر بالا ، عدد اکتان بالا ، اثر خنک سازی مناسب و سرعت شعله ی سریع اهمیت خاصی دارد. از این رو هدف مقاله حاضر مطالعه عملکرد موتور دیزل با راهبرد احتراق نیمه پیشآمیخته اشتعال تراکمی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلایندهها می باشد. روش انجام پژوهش مروری می باشد ، که با توجه به کارهای انجام شده به بررسی خواهیم پرداخت . از این رو نتایج نشان داد با بررسی وتحلیل داده های فشار داخل استوانه در می یابیم که زمان کافی برای مخلوط شدن و شرایط لازم برای دست یابی به احتراق نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی فراهم شده و دوده و اکسیده های نیتروژن به صورت همزمانکاهش یافته اند .

لینک کمکی