فایل رایگان معماري گيرنده راداري FMCW بر مبناي درمپ همدوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معماري گيرنده راداري FMCW بر مبناي درمپ همدوس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

طرح درمپ کردن برای رادارهای موج پیوسته مدوله شده با فرکانس (FMCW)، درحالی که از یک مبدل آنالوگ به دیجتال کم هزینه (ADC) استفاده می کنند، وضوح برد بالایی را برای آنها فراهم می کند. این مقاله با تاکید بر همدوس فاز ارزان اخیرا به دست آمده، که به تعیین قوی دامنه و سرعت شعاعی کلیه اهداف منجر می شود، به بررسی اصل عملکرد رادارهای FMCW می پردازد. علاوه بر این، یک طرح رادار چندگانه FMCW مبتنی بر درمپ کردن هدوس جدید را که چندین حالت FMCW به هم چسبیده را از نظر ریاضی تجزیه و تحلیل می شود را بیان می کند. جهت تایید چارچوب نظری و مناسب بودن حداقل معماری رادار پیشنهادی و همچنین برای افزایش عملکرد سیستم های رادار برد کوتاه مقرون به صرفه، شبیه سازی ها در این مقاله نشان داده شده است.

لینک کمکی