فایل رایگان معماري نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معماري نرم افزار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با گسترش روز افزون استفاده از مدل های فرایند مبتنی بر معماری، طراحی معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک طراحی معماری خوب طراحی است که نیازهای کیفی مورد انتظار مشتری را برآورده نماید، در این مقاله تعریف فایل رایگان معماري نرم افزار سپس به نتایجی که در برگیرنده اهداف آن تعریف بود پرداختیم؛ فایل رایگان معماري نرم افزار شامل شرحی از اجزاء، نوع ارتباط آنها و مدل هاست که به آن اشاره داریم. امروزه یکی از مهم ترین ویژگی های هر سیستم نرم افزاری، کیفیت می باشد با پیشرفت های انجام شده و گسترش ابزارهای گوناگون برای توسعه نرم افزار، توسعه نرم افزارهایی که کارکردهای موردنظر مشتریان را برآورد سازند امری آسان و سریع گشته است در حال حاضر، تفاوت بین دو نرم افزار و توانایی نرم افزارهای دربرآورده ساخت ویژگی های کیفی مورد انتظار تعیین می کند در معماری سیستم، ویژگی کیفی حائز اهمیت است در واقع معماری را می توانیم برتر معرفی کنیم که بتواند ویژگی های کیفی سیستم را برآوده نماید. همچنین در این مقاله به روش های طراحی فایل رایگان معماري نرم افزار، بررسی اهمیت فایل رایگان معماري نرم افزار، سبک های فایل رایگان معماري نرم افزار، چرخه کاری فایل رایگان معماري نرم افزار می پردازیم.

لینک کمکی