فایل رایگان مقايسه حل عددي و تست تجربي پوسته هاي استوانه اي سالم و ترکدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه حل عددي و تست تجربي پوسته هاي استوانه اي سالم و ترکدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به مقایسه حل عددی و تست تجربی ارتعاشات در پوسته های استوانه ای ترکدار می پردازد. به دلیل نبود امکانات کافی و هزینه زیاد و در دسترس نبودن وسایل آزمایشگاهی سعی بر آن است به جای استفاده از تست تجربی از حل عددی استفاده گردد، که با این کار دیگر نیاز به انجام آزمایشگاه های تجربی مودال در یکسری از مسائل مرتفع گردد و به این ترتیب با درصد خطای خیلی ناچیز روش حل عددی، جواب دقیق بدست آید. بنابراین ابتدا ثابت می گردد که دو روش دارای جواب های تقریبا یکسانی می باشند، بنابراین ابتدا مدل تجربی پوسته استوانه ای ترکدار در آزمایشگاه ساخته شده و با اندازه گیری فرکانس های طبیعی آن با استفاده از آنالیزور مودال نتایج بدست آمده را با حل عددی استفاده شده از نرم افزار آباکوس مقایسه نموده و با اثبات اینکه دو روش دارای درصد خطای ناچیزی می باشند هدف مورد نظر حاصل می شود.

لینک کمکی