فایل رایگان بررسي و ارزيابي هراس هاي اجتماعي و مديريت آن در رفتار نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و ارزيابي هراس هاي اجتماعي و مديريت آن در رفتار نوجوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

به علت مشکلات ساختاری خانواده کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و از هم پاشیدن آن و از جهت اینکه فرزندان مجتمع های نگهداری شبانه روزی نوعا از طفولیت طعم زندگی را لمس نکرده و همواره در تنش و کشمکش و بی مهری، در محیط های مملو از ترس و وحشت و بعضا نا خواسته متولد شده و ادامه زندگی داده اند مشکلاتی برای آنها بوجود آمده است بدین ترتیب این فرزندان دچار مشکلاتی از جمله صرع، اختلالات تبدیلی و زمینه های اضطرابی و واکنش های نوروتیک شدهاند. از جمله مشکلات دیگری که در این فرزندان نسبت به نرم جامعه بیشتر است می توان به پرخاشگری، انزوا، هراس، تکانه ای بودن رگه هایی از اختلال شخصیت منفعل مهاجم، و... اشاره کرد. سلامت کودکان محور فعالیت های بسیاری از سازمانهای بین المللی همچون سازمان بهداشت و یونیسف است که تامین آن در فرایند توسعه ملی بسیار مهم و تعیین کننده است. بنابراین میتوان گفت حمایت از کودکان ( و نوجوانان ) و ارتفاء سلامت جسمی و روانی آنها پیش شرطی برای توسعه آتی بشریت است. عواملی که موجب برهم زدن محیط زندگی کودک می شوند می تواند سلامت وی را تحت تاثیر قرار دهد. مشکلاتی از قبیل عملکرد نادرست خانواده، سوء رفتار، فقر، تک والدی بودن، سوء مصرف مواد توسط والدین، و بی سرپرستی از جمله این عوامل می باشند که در اغلب موارد منجر به سپردن کودکان بهمراکز نگهداری شبانه روزی می شوند در این تحقیق به بررسی و ارزیابی هراس در رفتار اجنماعی نوجوانان پرداخته و روش های مقابله با آن بیان شده و سپس با استفاده از جامعه آماری نتایج حاصل از آن ارائه می شود.

لینک کمکی