فایل رایگان جايگاه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی و سند برنامه درسی کشور ایران می باشد. بنابراین سند برنامه درسی از این منظر به طور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سعیگردید بر این اساس نوعی ارزیابی از جایگاه فن آوری های موجود در نظام آموزشی کشور ارائه گردد. یافته ها و ارزیابی های حاصله نشان داد که جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کتاب های درسی دوره های مختلف و نظام آموزش کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. به خصوص وقتی سند برنامه درسی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت، مشخص گردید که این فن آوری در علوم انسانی و به خصوص علوم تربیتی ( با فرضاحتیاط) جایگاه چندانی ندارد که باید مورد توجه صاحبین امر واقع شود.

لینک کمکی