فایل رایگان کارورزي و توسعه حرفه اي معلمان و نو معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارورزي و توسعه حرفه اي معلمان و نو معلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

آنچه که در مقاله حاضر آمده است توضیحاتی جامع در خصوص کارورزی های دانشگاه فرهنگیان و بررسی اهداف و چگونگی تاثیر آن بر روند توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد . تجاربی از گردآورندگان در خصوصعوامل موثر بر کارورزی و چگونگی انجام آن به شکلی که اثر مثبت تری داشته باشد و...در این مقاله گنجانده شده است.

لینک کمکی