فایل رایگان مديريت دولتي رفتاري: ترکيب نگرش هاي مديريت دولتي و روانشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت دولتي رفتاري: ترکيب نگرش هاي مديريت دولتي و روانشناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

مدیریت دولتی رفتاری واکاوی مدیریت دولتی از دیدگاه سطح خرد رفتار و نگرش های فردی با ترسیم دیدگا های روانشناسی در مورد رفتار افراد و گروه ها است. نویسندگان در مورد این موضوع بحث می کنند که چگونه محققان در مدیریت دولتی در حال حاضر از نظریه ها و روش های روان شناسی و زمینه های مرتبط استفاده می کنند و به تحقیق در مدیریت دولتی که می تواند از انسجام بیشتری بهره ببرد اشاره می کنند. واکاوی موضوعات مدیریت دولتی از طریق دریچه دید روانشناسی می تواند برای تائید، افزودن نکات ظریف به یا گسترش نظریه های مدیریت دولتی کلاسیک مفید باشد. به این ترتیب، مدیریت دولتی رفتاری مدیریت دولتی سنتی را تکمیل می کند. علاوه بر این، می تواند یک مسیر دو طرفه برای روانشناسی باشد که می خواهند اعتبار بیرونی نظریه های خود را در یک محیط اجرایی سیاسی آزمایش کنند. در نهایت چهار اصل برای محدود کردن شکاف بین مدیریت دولتی و ذوانشناسی پیشنهاد شده است.

لینک کمکی