فایل رایگان ارزيابي تغييرات حاصل از اتصال منابع توليد پراکنده بر مقدار پارامترهاي قطعي باردر شبکه هاي قدرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تغييرات حاصل از اتصال منابع توليد پراکنده بر مقدار پارامترهاي قطعي باردر شبکه هاي قدرت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مهمترین وظیفه یک سیستم قدرت، عرضه انرژی الکتریکی با کیفیت مطلوب و تداوم تغذیه انرژی بدون قطعی با لحاظ کردن بهینه ترین حالت از نظر هزینه تولید است. مطالعه قابلیت اطمینان می تواند براساس میزان در دسترس بودن شبکه, در ارزیابی عملکرد سیستم انرژی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مطالعات قابلیت اطمینان میتواند برای شناسایی اجزای با نرخ خرابی بالا که نیاز به جایگزینی فوری یا نیاز به ترکیب با اجزای جدید در سیستم دارند مورد توجه واقع گردد. به علت کاهش در میزان ذخایر سوخت های فسیلی نیاز به استفاده از منابع تولید پراکنده مانند تولیدات بادی و خورشیدی امری ضروری میباشد. با توجه به مطالب ذکر شده لزوم بهبود قابلیت اطمینان شبکه های قدرت و استفاده از تولیدات پراکنده در آنها امری ضروری میباشد. در این پروژه بررسی شبکه 24 باسه روی بیلینتون با حضور چندین منبع تولید پراکنده در راستای تاثیر بر پارامترهای قابلیت اطمینان صورت خواهد گرفت. نرم افزار مورد استفادهDigSILENT میباشد.

لینک کمکی