فایل رایگان ارزيابي عملکرد مدلهاي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي و ماشين يادگيري افراطي در زمينه پيش بيني ميزان تقاضاي آب شرب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد مدلهاي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي و ماشين يادگيري افراطي در زمينه پيش بيني ميزان تقاضاي آب شرب شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ایران یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر دچار تنش آبی شده است. شهر قم، واقع در فلات مرکزی ایران از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل تامین نیاز آب شهرهای بزرگ نظیر قم در سنوات اخیر به چالش کشیده شده است. از طرفی پیشبینی میزان مصرف آب شرب شهری یکی از دغدغه های نوین جوامع شهری معاصر بوده است. در این راستا، تحقیقات زیادی در زمینه مقایسه عملکرد مدلهای مختلف به ثمر رسیده است. با معرفی شبکه عصبی مصنوعی انتظارات از میزان دقت مدلهای مبتنی بر آن بسیار بالا رفت. در این پژوهش عملکرد دو مدل مبتنیبر شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی (NARX)، مدل یادگیری ماشینی افراطی (ELM) برای پیشبینی میزان مصرف آب شرب شهرک مهدیه قم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل NARX از دقت بالاتری در مقایسه با ELM برخوردار است. علت عملکرد ضعیفتر ELM را میتوان در پیچیدگی زیاد رفتار مصرفکننده آب و ساختار ساده این مدل نسبت به NARX دانست.

لینک کمکی