فایل رایگان افزايش راندمان برق توليدي سلولهاي خورشيدي با مهار نور توسط پوشش نانو لايه هاي نقره به روش کندو پاشي مغناطيسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان افزايش راندمان برق توليدي سلولهاي خورشيدي با مهار نور توسط پوشش نانو لايه هاي نقره به روش کندو پاشي مغناطيسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پروژه تمامی سطوح شیشه سلول خورشیدی توسط یکلایهی نازک نقره با روش کند و پاش مغناطیسی DC، 100% پو شش داده می شود به جز یکی از لایه ها که %90 میبا شد که تنها روزنه ورودی نور به داخل محیط شفاف شی شه سلول خور شیدی میبا شد. با این روش نور بین محیط انعکا سی نقره و مواد نیمه ر سانای سلول خور شیدی گیر افتاده و خود باعث افزایش راندمان سلولهای خورشیدی به میزان قابل توجهی میباشد.

لینک کمکی