فایل رایگان بررسي خانواده جديدي از مبدل هاي دوطرفه PWM گذار ولتاژ صفر(ZVT )با استفاده از سلف هاي کوپل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خانواده جديدي از مبدل هاي دوطرفه PWM گذار ولتاژ صفر(ZVT )با استفاده از سلف هاي کوپل شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

گذار ولتاژ صفر ( (ZVT و گذار جریان صفر ( (ZCT دو تکنیک برای ایجاد شرایط کلیدزنی نرم می باشند، که به منظور کاهش تلفات کلیدزنی با مبدل های PWM متداول ترکیب می شوند .در این مقاله، یک خانواده جدید از مبدل های غیر ایزوله ZVT دوطرفه با استفاده از سلف های کوپل شده معرفی می شود.

لینک کمکی