فایل رایگان بررسي عملي قابليت تکرار در دقت قطعات توليدي توسط ماشين ابزارهاي بزرگ تحت تنش هاي حرارتي زياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملي قابليت تکرار در دقت قطعات توليدي توسط ماشين ابزارهاي بزرگ تحت تنش هاي حرارتي زياد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر دقت قطعات تولیدی توسط ماشین های ابزار، تغییر شکل های ناشی از تنش های حرارتی می باشدکه به صورت مستقیم بر شکل هندسی و دقت ابعادی قطعات تاثیرگذار است. یکی از مهمترین و کارآمدترین روش ها برای غلبه بر این مشکلات،پیش بینی میزان خطای ناشی از تنش های حرارتی و در نظرگرفتن آن ها در محاسبات ساخت قطعات می باشد.تغییر شکل های ناشی از تنش های حرارتی دارای رفتار بسیار غیرخطی بوده و عمدتا ترکیبی از بارگذاری های خمشی و پیچشی می باشند. در این تحقیق برای اولین بار از روش تحلیل المان محدود برای اندازه گیری کرنش های حرارتی در نقاط مختلف ماشین ابزار استفاده شده است . اکثر مطالعات انجام شده ، میزان انحرافات زاویه ای ماشین ابزار رابه طور غیر مستقیم اندازه گیری نموده اند ،از طرفی عمدتا بارگذاری از نوع خمشی یا پیچشی در نظر گرفته شده است اما از آنجا که در اکثر ماشین های ابزار عمدتا با بارهای ترکیبی مواجه هستیم بنا بر این در این تحقیق تاثیر بارگذاری های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف اصلی این تحقیق فایل رایگان بررسي عملي قابليت تکرار در دقت قطعات توليدي توسط ماشين ابزارهاي بزرگ تحت تنش هاي حرارتي زياد می باشد.

لینک کمکی