فایل رایگان پياده سازي سيستم کنترل تطبيقي بر روي اينورترهاي صنعتي به منظور تنظيم بلادرنگ پروفيل راه اندازي با استفاده از PLC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پياده سازي سيستم کنترل تطبيقي بر روي اينورترهاي صنعتي به منظور تنظيم بلادرنگ پروفيل راه اندازي با استفاده از PLC :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

موضوع اصلی این تحقیق بررسی عملی تاثیر استفاده از کنترلرهای تطبیقی ACO و ACC در کنترلرهای CNC جدید، نسبت به کنترلرهای متداول سنتی میباشد. این کنترلرها به واسطهی ثابت نگه داشتن شرایط حاکم بر ماشین کاری، همواره سعی بر ایجاد شرایط مثبت برای کاهش تاثیر شرایط منفی بوجود آمده (نظیر ماشین ابزار و ...) خواهند داشت. بنابراین انتظار میرود کیفیت سطوح ماشین کاری شده از یکنواختی بالاتری برخوردار باشد. از آنجایی که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فرآیند ماشین کاری هم از دیدگاه مصرف انرژی و هم از دیدگاه کیفیت پارامترها نظیر عمر ابزار،پروفیل راه اندازی موتوراسپیندل می باشد بنابراین در این تحقیق با به کارگیری PLC سیستم کنترلی پیاده سازی می گردد که بتواند متناسب با شرایط ماشین کاری، پروفیل راه اندازی مناسب (ذوزنقه ای یا (S-Curve را فعال نماید.

لینک کمکی