فایل رایگان تشخيص تشنج با استفاده از سيگنال الکتروانسفالوگرام و تخمين طيف مرتبه ي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص تشنج با استفاده از سيگنال الکتروانسفالوگرام و تخمين طيف مرتبه ي بالا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

صرع یک بیماری خاص نیست بلکه یک اختلال مغزی میباشد که در اثر فعالیت نورونی همزمان در مغز ایجاد میشود. شش نوع حمله صرعی عمومی وجو د دارد که عبارتند از صرع همراه با تشنج و غش، تونیک، صرع تونیک، همراه با تشنج و غش، تنش ماهیچه ای، پریشانی و حملات ضعیف. تمامی حملات موجب از دست رفتن هوشیاری میشوند. حملات کششی-ارتجاعی همراه با انقباض اندامها و سپس کشیدگی آنها و قوس همزمان کمر که 10 تا 30 ثانیه طول میکشد فاز کششی میباشد در اثر انقباض ماهیچه های سینه صدا فریاد شنیده شود. در این مطالعه با استفاده از تخمین طیف مرتبه بالا و ویژگی های استخراج شده ی ان توانستیم یک طبقه بندی بندی اتوماتیک بین حالت تشنج و غیر تشنج با دقت99/9±0/05 دست پیدا کنیم .

لینک کمکی