فایل رایگان تشخيص عيب اتصال کوتاه سيم پيچ استاتور در موتور DC بدون جاروبک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص عيب اتصال کوتاه سيم پيچ استاتور در موتور DC بدون جاروبک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

از آنجا که رخداد عیب اتصال کوتاه سیم پیچ های استاتور در موتورهای الکتریکی، در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند موجب هزینه های گزاف برای تعویض قطعه ها شود، در این مقاله روشی ارائه میگردد تا به کمک آن بتوان این عیب را تشخیص داد. رویکردی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد تبدیل موجک گسسته1 نام دارد که یکی از انواع روش های تحلیلی زمان-فرکانس می باشد. در این راستا با استفاده از یک مدل دقیق به دست آمده به کمک نرم افزار متلب، جریان استاتور شبیه سازی گردیده و روش مبتنی بر سیگنال مذکور را روی آن پیادهسازی می نماییم. مشخصه ای که برای تشخیص عیب اتصال کوتاه استاتور بکار گرفته شده است، میانگین درصد تغییرات مقادیر انرژی های چهار سیگنال با نام سیگنال جزئیات است که از تجزیه ویولت گسسته به دست می آیند. به عبارتی دیگر، ابتدا درصد تغییر کمیت انرژی بین چهار سیگنال در حالت سالم و حالت معیوب محاسبه می شود؛ سپس، میانگین چهار مقدار با یک حد آستانه از قبل تعیین شده مقایسه می شود تا بتوان وقوع اختلال در عملکرد را تشخیص داد. برای این منظور، مدلی از موتور DC بدون جاروبک2 با استفاده از نرم افزار متلب محقق می شود و در نتیجه الگوریتم طراحی شده را می توان از طریق یک مدل شبیه سازی شده سنجید.

لینک کمکی