فایل رایگان تشخيص و رديابي جسم متحرک مبتني بر ترکيب گوسين به منظور نظارت ترافيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص و رديابي جسم متحرک مبتني بر ترکيب گوسين به منظور نظارت ترافيکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تشخیص حرکت و ردیابی خودکار همواره یکی از موضوعات قابل بحث در نظارت ترافیکی بوده است. در این مقاله، اطلاعات مفید دوربین های ثابت ترافیکی، به منظور تشخیص وسایل نقلیه متحرک در قالب یک سیستم، جمعآوری و پردازش شده است. سیستم تشخیص حرکت و ردیابی ارائه شده، برمبنای مدل ترکیب گوسین (GMM) عمل کرده و با ترکیبی از تکنیک های بینایی ماشین، پردازش تصاویر را ارتقاء بخشیده است. برای حذف نویز، از فیلتر میانه استفاده شده است و اجسام زائد در ویدئو نیز با کمک الگوریتم های عملگر مورفولوژی حذف گردیدهاند. همچنین، محدودیتهای نوع جسم تشخیص داده شده، با استفاده از تحلیل لکه به الگوریتم اضافه گردیده است. نتایج نشان میدهند که سیستم ارائه شده، به خوبی وسایل نقلیه متحرک را در فضای شهری شناسایی و آنها را ردیابی میکند.

لینک کمکی