فایل رایگان روش ترکيبي الگوريتم بهينه سازي ژنتيک، بهينه سازي ازدحام ذرات و استنتاج فازي-عصبي تلفيقي براي استخراج نقطه ي ماکزيکي توان در سيستمهاي فتوولتائيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش ترکيبي الگوريتم بهينه سازي ژنتيک، بهينه سازي ازدحام ذرات و استنتاج فازي-عصبي تلفيقي براي استخراج نقطه ي ماکزيکي توان در سيستمهاي فتوولتائيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سیستمهای خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی پاک، در دسترس و تجدیدپذیر امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجهات بسیاری را متوجه خود ساخته است. یکی از مشخصاتی که در یک سیستم فتوولتائیک (PV) نقشبه سزایی دارد، کنترل کننده هایی میباشند که باید در شرایط جغرافیایی و در تابشهای متفاوت خورشیدی، بیشترین توان الکتریکی را استخراج نمایند که به عنوان تعقیب کننده ی حداکثر توان (MPPT) شناخته میشوند. در این پژوهش هدف اصلی توسعه ی یک روش کنترلی جدید بر اساس ترکیب سه روش استنتاج عصبی – فازی تلفیقی (ANFIS) و الگوریتم بهینه سازی ترکیبی ژنتیک (GA) و PSO استفاده شده است. هسته ی اصلی روش ارائه شده روش ANFIS است که برای بالا بردن دقت آموزش آن از روش ترکیبی PSO+GA استفاده شده است. این روش ترکیبی بر اساس فیدبک جریان و ولتاژ عمل میکند. نتایج شبیه سازی کامپیوتری در دو سناریوی متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. این نتایج عملکرد مطلوب روش کنترلی ارائه شده را تایید میکنند.

لینک کمکی