فایل رایگان شبيه سازي آرتيفکت هاي خارج از تشديد در گراديان حالت پايدار اکوي MRI، به منظور مکان يابي اشياي فلزي بر اساس تبديل فوريه سريع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي آرتيفکت هاي خارج از تشديد در گراديان حالت پايدار اکوي MRI، به منظور مکان يابي اشياي فلزي بر اساس تبديل فوريه سريع :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

شتاب دادن به شبیه سازی محصولات مصنوعی خارج تشدید در اکوی MRI گرادیان حالت پایدار با استفاده از تبدیل فوریه سریع و نشان دادن کاربردی بودن آن برای مکانیابی جسم فلزی، با بهره گیری از ماهیت مکرر دنباله های پالس حالت ماندگار، استفاده از تبدیل فوریه سریع برای محاسبه سیگنال 1MR ، امکان پذیر است. براساس این اصل، روشی برای شبیه سازی سریع محصولات مصنوعی خارج تشدید، طراحی شد. این روش با توجه به شبیه سازیهای بلاخ2 و اسکنهای 3MRI ، اعتباریابی شدند. اهمیت بالینی آن با بهکارگیری این روش برای مکانیابی جسم فلزی مبتنی بر تطبیق الگو، به کارگرفته شده برای یک استوانه تیتانیومی، یک ایمپلنت4 زانوی زیرکونیوم اکسیده شده و قطعه های طلا، نشان داده شد، شبیه سازیهای سریع، در مقایسه با اسکنهای MRI واقعی از اشیاء، دقیق بودند. تفاوت بین شبیه سازیهای سریع و شبیه سازیهای Bloch ، جزئی و اندک بود؛ درحالی که شتاب به صورت خطی با تعداد خطوط رمزنگاری فاز، تغییر پیدا میکرد. این روش مکانیابی جسم، به صورت دقیق، اشیاء فلزی مختلف را مکانیابی میکند.

لینک کمکی