فایل رایگان شبيه سازي دينامومتر الکتريکي توان بالا با استفاده ازکنترل گشتاور مستقيم به روش فازي براي محرکه موتورالقايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي دينامومتر الکتريکي توان بالا با استفاده ازکنترل گشتاور مستقيم به روش فازي براي محرکه موتورالقايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله، شیوه جدید برای کنترل دینامومتر الکتریکی بر اساس کنترل فازی ارائه شده است. با توجه به مزایای موتورهای القایی قفس سنجابی، از قبیل ساختار ساده، قابلیت اطمینان خوب و هزینه تعمیراتی کم، این موتورها برای استفاده به عنوان دینامومترالکتریکی به منظور ارائه بار دینامیکی برای سیستم های آزمایش منحنی مشخصه گشتاور سرعت و یا توان سرعت محرک دورانی مناسب هستند.برای به دست آوردن عملکرد کنترل بهتر گشتاور و سرعت موتور القایی، روش کنترل گشتاور مستقیم (DTC) بر اساس تکنیک مدولاسیون فضای برداری (SVM) با روش فازی پیاده سازی شده است. مقایسه کننده های گشتاور و شار به جای PI و یا هیسترزیس از روش فازی استفاده شده است. برای انجام شبیه سازی دینامومتر از یک موتور القایی قفس سنجابی با توان 200 اسب بخارکه از طریق مدل شافت به یک موتور جریان مستقیم 200 اسب بخار متصل است، استفاده شده است. شبیه سازی عملکرد سیستم دینامومتر پیشنهادی در سه حالت مطالعاتی برای هر یک از رویکردهای کنترل گشتاور مستقیم هیسترزیس، کنترل گشتاور مستقیم PI وکنترل گشتاور مستقیم فازی توسط نرم افزار Matlab / Simulink ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان گر تاثیر قابل توجه روش فازی درکاهش نوسان پاسخ سرعت و کاستن ریپل گشتاور میباشد. نتایج نشان میدهد که استفاده از موتور با توان بالا جهت دینامومتر الکتریکی امکان پذیر است.

لینک کمکی